Ofrojmë shërbime të tërësishëme të komunikimit vizual.

Dëgjojmë klientët tonë, analizojm kërkesat e tyre dhe punojnë në mënyrë strategjike për t´i përmbushur pritjet e tyre. Krijojmë propozime të mirëfillta në fushën e komunikimit dhe të projektimit me themele të forta të strategjisë dhe të krijimtarisë.

Shumëllojshmëria e burimeve që ofrojmë për klientët tanë përfshin:

Dizajnim i logos
Projektimi i udhëzuesit të imazhit tuaj
Dizajnim për shtyp (kartvizita, flaera, etj)
Dizajnim për  reklamim në internet – Banners (për Google AdWords, Facebook etj)
Dizajnim Multimedia
Përpunim i fotove me fotoshop
Krijimin dhe përpunimin e videoeve
Dizajnim 3D – Infografik etj.